des de de
  fins a de


S'ha trobat 1 Licitació
Data de publicació de l'anunci: : 23/02/2016 12:44 (GMT+01:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Vilagrassa
Impulsor: Ajuntament de Vilagrassa
Tipologia: contracte de gestió de serveis públics
Expedient: 1/2016
Estat:Termini de presentació d’ofertes obert

<< Tornar a l'inici